Subjecting dams to early life stress and perinatal fluoxetine treatment differentially alters social behavior in young and adult rat offspring

Danielle J. Houwing, Laura Staal, Judith M. Swart, Anouschka S. Ramsteijn, Markus Woehr, Sietse F. de Boer, Jocelien D. A. Olivier*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
291 Downloads (Pure)
Filter
Actief

Zoekresultaten