Subjective ratings vs. objective measurement of cognitive function: In regard to van Beek et al (Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007;68 : 986-991) - In response to Dr. Klein et al

A.P. van Beek, A.C.M. van den Bergh, L.M. van den Berg, G. van den Berg, J.C. Keers, J.A. Langenduk, B.H.R. Wolffenbuttel

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)962
Aantal pagina's1
TijdschriftInternational Journal of Radiation Oncology Biology Physics
Volume70
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1-mrt-2008

Citeer dit