Succes in groepjes

Marij Veldman, Simone Doolaard

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Taal- en leeslessen waarin samenwerken centraal staat, werpen vruchten af: leerlingen luisteren beter naar elkaar en bouwen voort op elkaars ideeën. Wel vraagt dit een actieve rol van de leraar.
Originele taal-2Dutch
TijdschriftDidactief
StatusPublished - dec.-2020

Citeer dit