Successful pregnancy after an arterial switch procedure for complete transposition of the great arteries

M Ploeg, W Drenthen*, A van Dijk, PG Pieper

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)243-244
Aantal pagina's2
TijdschriftBJOG-an International Journal Of Obstetrics And Gynaecology
Volume113
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb.-2006

Citeer dit