Successful pregnancy after arsenic trioxide therapy for relapsed acute promyelocytic leukaemia

Emanuele Ammatuna*, Annafranca Cavaliere, Mariadomenica Divona, Sergio Amadori, Giovanni Scambia, Francesco Lo-Coco

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)341
Aantal pagina's1
TijdschriftBritish Journal of Haematology
Volume146
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - aug.-2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit