Successful rapid desensitization in a glioma patient with procarbazine-mediated anaphylaxis

Evelien M. Hutten, Annechien J. A. Lambeck, Hilda Dijkstra, Janine Nuver, Hanneke N. G. Oude Elberink, Annick A. J. M. van de Ven*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1932-1933
Aantal pagina's2
TijdschriftAllergy
Volume76
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun-2021

Citeer dit