Successful resuscitation of sudden cardiac death: education matters

Alwin Noordman, Yuri Blaauw, Alexander H Maass*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)602-603
  Aantal pagina's2
  TijdschriftHeart
  Volume107
  Nummer van het tijdschrift8
  Vroegere onlinedatum8-jan-2021
  DOI's
  StatusPublished - apr-2021

  Citeer dit