Successful treatment of a patient with symptomatic long QT syndrome type 3 using ranolazine combined with a beta-blocker

Maarten P. van den Berg*, Freek van den Heuvel, J. Peter van Tintelen, Paul G. A. Volders, Isabelle C. van Gelder

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)90-92
Aantal pagina's3
TijdschriftInternational Journal of Cardiology
Volume171
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 15-jan.-2014

Citeer dit