Successfull adaptation strategies according expatriates.

J.P. Van Oudenhoven, K.I. Van der Zee, M van Kooten

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)467 - 482
Aantal pagina's16
TijdschriftInternational Journal of Intercultural Relationships
Volume25
StatusPublished - 2001

Citeer dit