Successfully managing chain-wide transformational change

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
23 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)94-103
Aantal pagina's10
TijdschriftOrganizational Dynamics
Volume45
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit