SUDAN BLACK-B AS A HISTOLOGICAL STAIN FOR POLYMERIC BIOMATERIALS EMBEDDED IN GLYCOL METHACRYLATE

EA HOEKSMA, B VANDERLEI, MF JONKMAN*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)463-465
Aantal pagina's3
TijdschriftBiomaterials
Volume9
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - sep-1988

Citeer dit