Suïcidaliteit bij lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen: Prevalentie, risicofactoren en preventiemogelijkheden

Eva Dumon, Diana van Bergen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

Van enkele specifieke doelgroepen in de maatschappij is bekend dat ze een verhoogde kwetsbaarheid hebben voor psychische problemen en een hoger risico op het ontwikkelen van suïcidale gedachten en gedrag dan de algemene populatie. Reeds in 1999 bracht een Vlaams onderzoek aan het licht dat jongeren die zichzelf als homo, lesbisch of bi identificeerden significant meer suïcidegedachten en suïcidepogingen rapporteerden dan heterojongeren. Hoewel de laatste decennia zowel Vlaanderen als Nederland een sterke positieve evolutie kenden in de acceptatie van homo- en biseksualiteit, zien we in recent onderzoek nog steeds hoge cijfers met betrekking tot suïcidegedachten en suïcidaal gedrag binnen deze groepen opduiken. Nog hogere cijfers van suïcidaliteit vinden we terug bij de doelgroep transgenderpersonen, een maatschappelijk kwetsbare groep die vaak tegelijk moet opboksen tegen interne (bv. psychische problemen) en externe stressoren (bv. een gebrek aan maatschappelijke acceptatie). Zowel de seksuele oriëntatie als de genderidentiteit van een persoon kan een niet te onderschatten impact hebben op het psychisch welbevinden. Welke factoren spelen hierbij een rol? Wat kan protectief en preventief werken? Dit hoofdstuk belicht deze thematiek en staat stil bij recent onderzoek naar suïcidegedachten en suïcidaal gedrag bij ‘LGBT’ (Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender) personen
Vertaalde titel van de bijdrageSuicidal Behavior among Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Individuals
Originele taal-2Dutch
TitelHandboek suïcidaal gedrag
RedacteurenKees van Heeringen, Gwendolyn Portszky, Derek de Beurs, Ad J.F.M. Kerkhof
UitgeverijDe Tijdstroom
Hoofdstuk31
Pagina's427-438
Aantal pagina's12
Uitgave2
ISBN van geprinte versie9789058983244
StatusPublished - apr-2019

Citeer dit