Sulphide tolerance of benthic diatoms in relation to their distribution in an estuary

Wim Admiraal*, Harry Peletier

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  54 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)185-196
  Aantal pagina's12
  TijdschriftBritish phycological journal
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 1979

  Citeer dit