Summary and Future Directions

Randy J. Larsen, David M. Buss, Andreas Wismeijer*, John Song, Stephanie M. van den Berg, Bertus F. Jeronimus

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
TitelPersonality Psychology
SubtitelDomains of Knowledge about Human Nature
Plaats van productieLondon
UitgeverijMcGraw-Hill
Hoofdstuk20
Pagina's522-529
Uitgave3
StatusAccepted/In press - 2021

Citeer dit