Summary of the Dutch Practice Guideline on Pregnancy Wish and Pregnancy in CKD

Dutch Guideline Working Group on Pregnancy in CKD, Margriet F.C. de Jong*, Henk W. van Hamersvelt, Inge W.H. van Empel, Ellen J.W. Nijkamp, A. Titia Lely

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2575-2588
Aantal pagina's14
TijdschriftKidney International Reports
Volume7
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - dec.-2022

Citeer dit