Summulae de Locis Dialecticis by Johannes Buridanus

Catarina Dutilh Novaes

OnderzoeksoutputProfessional

489 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)609-610
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the History of Philosophy
Volume52
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2014

Citeer dit