68Ga-DOTATATE PET/CT for assessment of cardiac sarcoidosis: hidden opportunities?

Andrea G. Monroy-Gonzalez, Paola A. Erba, Riemer H.J.A. Slart*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

24 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1088–1090
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Nuclear Cardiology
Volume30
Vroegere onlinedatum24-dec.-2022
DOI's
StatusPublished - jun.-2023

Citeer dit