Supervisory directors and ethical dilemmas: Exit or voice?

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-9
TijdschriftEuropean Management Journal
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2002

Citeer dit