Supporting patients with ADHD: Missed opportunities?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
45 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)69-71
Aantal pagina's3
TijdschriftADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders
Volume9
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - jun.-2017

Citeer dit