Supporting workers with mental health problems at work: challenges and avenues

Iris Arends*, Sander K R van Zon, Ute Bültmann

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
59 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)323-326
Aantal pagina's4
TijdschriftScandinavian Journal of Work, Environment & Health
Volume48
Nummer van het tijdschrift5
Vroegere onlinedatum5-jun.-2022
DOI's
StatusPublished - 1-jul.-2022

Citeer dit