Suppressive drug interactions between antifungals

Marjon G. J. de Vos, Tobias Bollenbach*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)439-440
Aantal pagina's2
TijdschriftChemistry & Biology
Volume21
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 24-apr-2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit