Surface hydrophobicity and surface free energy of Actinobacillus actinomycetemcomitans strains from human periodontitis

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)135-143
Aantal pagina's9
TijdschriftMicrobios
Volume63
Nummer van het tijdschrift256-257
StatusPublished - 1990

Citeer dit