Surgery for cerebral haemorrhage-STICH II trial

Maarten Uyttenboogaart*, Bram Jacobs

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1401-1401
  Aantal pagina's1
  TijdschriftLANCET
  Volume382
  Nummer van het tijdschrift9902
  DOI's
  StatusPublished - 26-okt-2013

  Citeer dit