SURGERY FOR LEFT-VENTRICULAR OUTFLOW TRACT STENOSIS IN ATRIOVENTRICULAR SEPTAL-DEFECT

T EBELS*, AE BECKER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)344-344
Aantal pagina's1
TijdschriftJOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY
Volume96
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - aug.-1988

Citeer dit