Surgical treatment of symptomatic neuromas: a feasibility study using the NEUROCAP (R) bioresorbable nerve capping device

Edwin L de Vrij*, Tim R Schäfer, Tom van Mulken, Mariëtta J O E Bertleff

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  46 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)212-214
  Aantal pagina's3
  TijdschriftJournal of Hand Surgery (European volume)
  Volume47
  Nummer van het tijdschrift2
  Vroegere onlinedatum9-jun.-2021
  DOI's
  StatusPublished - feb.-2022

  Citeer dit