Survey of health status and quality of life of the elderly in Poland and Croatia

T. Knurowski, D. Lazic, J.P. van Dijk, A. Madarasova-Geckova, B. Tobiasz-Adamczyk, W.J.A. van den Heuvel

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  17 Citaten (Scopus)
  581 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)750 - 756
  Aantal pagina's7
  TijdschriftCroatian Medical Journal
  Volume45
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - 2004

  Citeer dit