Survival rates in bankruptcy systems: Overlooking the evidence

OnderzoeksoutputAcademic

35 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)253-273
TijdschriftEuropean Journal of Law and Economics
Volume12
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2001

Citeer dit