Suspected Horse-to-Human Transmission of MRSA ST398

Engeline van Duijkeren*, Lenny ten Horn, Jaap A. Wagenaar, Marco de Bruijn, Laura Laarhoven, Koen Verstappen, Willemien de Weerd, Nico Meessen, Birgitta Duim

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  37 Citaten (Scopus)
  192 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1137-1139
  Aantal pagina's3
  TijdschriftEmerging Infectious Diseases
  Volume17
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - jun.-2011

  Citeer dit