Sustainability of urban systems: a cross-national evolutionary analysis of urban innovation - P. Nijkamp

G. J. Ashworth*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)196-197
  Aantal pagina's2
  TijdschriftArea
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - jun.-1992

  Citeer dit