Sustainable information systems: A knowledge perspective

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)218 - 231
  TijdschriftJournal of Systems and Information Technology
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2008

  Citeer dit