Sustained high levels of serum HHV-8 DNA years before multicentric Castleman's disease despite full suppression of HIV with highly active antiretroviral therapy

RB de Jong*, PM Kluin, S Rosati, PL van Haelst, HG Sprenger, DJ van Spronsen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1407-1408
Aantal pagina's2
TijdschriftAids
Volume17
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - 13-jun.-2003

Citeer dit