SUTURELESS REPAIR OF RUPTURED URETHRA

T GUBA*, PW BOER, CLAH BRUINEN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)103-109
  Aantal pagina's7
  TijdschriftActa chirurgica academiae scientiarum hungaricae
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit