Swine Sign: A Valuable Audible Sign in Liposuction

Berend van der Lei*, Marije Smittenberg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)234E-235E
Aantal pagina's2
TijdschriftPlastic and Reconstructive Surgery
Volume133
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb-2014

Citeer dit