Symbolic Markers and Institutional Innovation in Transforming Urban Spaces

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Aantal pagina's2
TijdschriftStedebouw & Ruimtelijke Ordening
Volume94
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - apr-2013

Citeer dit