Symmetries in the Lorenz-96 model

D. L. Van Kekem, A. E. Sterk*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
53 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer1950008
Aantal pagina's18
TijdschriftInternational Journal of Bifurcation and Chaos
Volume29
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan.-2019

Citeer dit