Symmetry of a lattice defect in nickel measured by DPAC

F. Pleiter*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)710-710
  Aantal pagina's1
  TijdschriftHyperfine Interactions
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift1-2
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit