SYMPATHOADRENAL INFLUENCE ON GLUCOSE, FFA, AND INSULIN LEVELS IN EXERCISING RATS

AJW SCHEURINK*, AB STEFFENS, H BOURITIUS, GH DRETELER, R BRUNTINK, R REMIE, J ZAAGSMA

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)R161-R168
Aantal pagina's8
TijdschriftAmerican Journal of Physiology
Volume256
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan-1989

Citeer dit