Syndromes of Thrombotic Microangiopathy

Martin Koemhoff*, Marcus T. Roofthooft, Francinus van Spronsen

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1265 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1846-1847
Aantal pagina's2
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume371
Nummer van het tijdschrift19
DOI's
StatusPublished - 6-nov.-2014

Citeer dit