Synthesis and characterization of bis(eta(5)-1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadienyl)(eta(3)-1-phenylallyl)lanthanum center dot tetrahydrofuran

Winfried P. Kretschmer*, Bas ten Brummelhuis, Auke Meetsma, Jan H. Teuben

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
214 Downloads (Pure)

Samenvatting

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1933-1935
Aantal pagina's3
TijdschriftZeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie
Volume632
Nummer van het tijdschrift12-13
DOI's
StatusPublished - 2006
EvenementRare Earths 2005 Conference - , Germany
Duur: 30-nov-20052-dec-2005

Citeer dit