Synthesis and characterization of bis(eta(5)-1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadienyl)(eta(3)-1-phenylallyl)lanthanum center dot tetrahydrofuran

Winfried P. Kretschmer*, Bas ten Brummelhuis, Auke Meetsma, Jan H. Teuben

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
214 Downloads (Pure)

Zoekresultaten