Synthesis and structure of trialkyltantalum complexes stabilized by aminopyridinato ligands

Awal Noor, Winfried Kretschmer, Rhett Kempe*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten