Synthesizing different perspectives on the value of urban ecosystem services

Klaus Hubacek, Jakub Kronenberg*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

76 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-6
Aantal pagina's6
TijdschriftLandscape and Urban Planning
Volume109
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit