System design and wide-field imaging aspects of synthesis arrays with phased array stations: to the next generation of SKA system designers

Jacob Dirk Bregman

Onderzoeksoutput

890 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit proefschrift betreft het ontwerpen van synthese radiotelescopen, zoals LOFAR. Bekende ontwerpprincipes worden gecombineerd met een visie op technologische mogelijkheden die in de nabije toekomst binnen handbereik komen. De centrale vraag daarbij is hoe wetenschappelijke gebruikers met een gegeven budget een optimaal resultaat kunnen behalen. Systeemontwerp begint met een analyse van de fundamentele beperkingen van groothoek beeldvorming met apertuursynthese en van praktische beperkingen zoals verstoring door de ionosfeer. Deze analyse heeft geleid tot een aantal schaalwetten voor telescoop- en antenne-configuratie en voor de vereiste digitale processing. In een array antenne worden de signalen van een aantal antennes opgeteld tot een versterkt signaal uit een bepaalde richting. Deze array technologie geeft de mogelijkheid een gegeven aantal eenvoudige antennes optimaal te verdelen over een aantal stations. Ons onderzoek heeft laten zien dat de stations een minimum grootte nodig hebben om verstoring door de ionosfeer over het gehele beeldveld te kunnen corrigeren. Te kleine stations kunnen maar in een beperkt deel van hun grote beeldveld voldoende scherpte krijgen. Een te beperkt aantal stations leidt echter tot toename van ruis in het beeld die met extra beeldbewerking deels is te verwijderen. Een belangrijk resultaat van het werk is het ontwerp voor twee nieuwe methoden van beeldvorming waarbij de computer bewerking is teruggebracht tot een theoretisch minimum dat evenredig is met het oppervlak van het totale beeldveld gemeten in resolutie elementen. Voor een voldoend groot aantal stations is een optimale verdeling mogelijk waarmee maximale scherpte en minimale ruis is te realiseren binnen een totaal budget dat niet door de kosten van de benodigde computing faciliteiten wordt gedomineerd.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Brouw, Wim, Supervisor
  • Butcher, Harvey, Supervisor
Datum van toekenning14-dec-2012
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036758413
Elektronische ISBN's9789036758406
StatusPublished - 2012

Citeer dit