Systematic Evaluation Of Propulsion Technique, Wheelchair-user Interface And Wheelchair Mechanics Using Commercial Measurement Wheels

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)85-85
Aantal pagina's1
TijdschriftMedicine and Science in Sports and Exercise
Volume43
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - mei-2011

Citeer dit