Systematic In Vivo Characterization of Fluorescent Protein Maturation in Budding Yeast

Paolo Guerra, Luc-Alban Vuillemenot, Brady Rae, Valeriia Ladyhina, Andreas Milias-Argeitis*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
89 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Systematic In Vivo Characterization of Fluorescent Protein Maturation in Budding Yeast'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology

Neuroscience

Medicine and Dentistry