Systems Biology and Age-Induced Diseases

F. Rezaee*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  169 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Artikelnummer516
  Aantal pagina's3
  TijdschriftJournal of diabetes & metabolism
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - mrt-2015

  Citeer dit