Systems genetics approach reveals cross-talk between bile acids and intestinal microbes

OnderzoeksoutputAcademic

2 Citaten (Scopus)
94 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummere1008307
Aantal pagina's4
TijdschriftPLoS genetics
Volume15
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug-2019

Citeer dit