Türkiye'de Arkeozooloji: Hemen Şimdi: Türkiye'de sürdürülebilir arkeozoolojik eğitim ve uygulama için bir çağrı

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageArchaeozoology in Turkey: Now!: A call for sustainable education and practice in Turkey
Originele taal-2Other
Mijlpalentype toekennenblogpost
OutputmediaPaleoBerkay Arkeoloji
StatusPublished - 2012

Citeer dit