T-cell Cholesterol Accumulation, Aging, and Atherosclerosis

Venetia Bazioti, Benedek Halmos, Marit Westerterp*

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

4 Citaten (Scopus)
49 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'T-cell Cholesterol Accumulation, Aging, and Atherosclerosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science