Taal doet ertoe: Reactie op de repliek van Van Lieshout et al.: 'Actieonderzoek in leefstijlonderzoek is geen sinecure'

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

19 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)34-39
Aantal pagina's5
TijdschriftKwalon. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland
Volume25
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2020

Citeer dit